Христо Димитров

Инж. Христо Атанасов Димитров е роден на 07.10.1958 г. в град Добрич. През 1977 г. завършва строителен техникум „Пеньо Пенев“ – град Добрич. Любовта към строителството е от дядо му по майчина линия. От 1977 г. до 1982 г. учи и завършва Висше народно военно строително училище "Ген. Благой Иванов"- град София, с инженерна специалност „Строителство на сгради и съоръжения – конструкции“.

През 1982 г. започва работа в поделението на Строителни войски в град Варна. Работи като взводен командир, след това като технически ръководител, ръководител на технически отдел и главен инженер на полк. През това време завършва и второ висше образование в МЕИ - София със специалност „Патентно-лицензионна дейност“.

През 1991 г., заедно със своя съвипусник, колега и приятел Пламен Андреев, започва работа по създаване и развитие на строителна компания „Планекс“. От 1993 г. е съдружник във фирма „Планекс” ЕООД, а от 2002 г. инж. Христо Димитров става управител на „Планекс” ООД с основна дейност – комплексно строителство и инженеринг на сгради. Последствие са развити производства на алуминиеви и пластмасови дограми и конструкции, производство на бетон и изделия от бетон и заготовка на строителна армировка.

След 2002 г., „Планекс“ ООД развива активно инвестиционна дейност и продажба на недвижими имоти. Създава се „Планекс Холдинг“ ООД, което контролира дейността на 11 дъщерни дружества, опериращи на територията на цялата страна.

От 2019 г. след извършено преструктуриране на дружествата в „Планекс Холдинг“ ООД и разпределение на дейностите и собствеността между съдружниците, Христо Димитров остава едноличен собственик на капитала на „Планекс Холдинг“ ООД и „Планекс“ ЕООД.

Инж. Христо Димитров участва активно в ръководството на строителния бранш. Два мандата е председател на областното представителство на КСБ (Камара на строителите в България) - от 2013 г. до 2019 г. През това време става заместник - председател на КСБ (София), а от 2022 г. е председател на контролния съвет в КСБ.

Инж. Христо Димитров е семеен. Има син, дъщеря и три внучки.

Биографиите на личностите зад Алтернативата на гражданите