СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

Христо Димитров

Кандидат за общински съветник с номер 24, преференция 101

Христо Атанасов Димитров е роден на 07.10.1958 г. в град Добрич. През 1977 г. завършва строителния техникум „Пеньо Пенев“ в града. Любовта към строителството е от дядо му по майчина линия. През 1982 г. завършва Висшето народно военно строително училище "Генерал Благой Иванов" в София, с инженерна специалност „Строителство на сгради и съоръжения – конструкции“.

През 1982 г. започва работа в поделението на Строителни войски в град Варна. Работи като взводен командир, след това като технически ръководител, ръководител на технически отдел и главен инженер на полк. През този период завършва и второ висше образование в МЕИ – София със специалност „Патентно-лицензионна дейност“. 

През 1991 г., заедно със своя съвипускник, колега и приятел Пламен Андреев, започва работа по създаване и развитие на строителна компания „Планекс“. От 1993 г. е съдружник във фирма „Планекс” ЕООД, а от 2002 г. инж. Христо Димитров става управител на „Планекс” ООД с основна дейност – комплексно строителство и инженеринг на сгради. Впоследствие са развити производства на алуминиеви и пластмасови дограми и конструкции, производство на бетон и изделия от бетон и заготовка на строителна армировка. 

След 2002 г., „Планекс“ ООД развива активно инвестиционна дейност и продажба на недвижими имоти. Създава се „Планекс Холдинг“ ООД, което контролира дейността на 11 дъщерни дружества, опериращи на територията на цялата страна.

От 2019 г. след извършено преструктуриране на дружествата в „Планекс Холдинг“ ООД и разпределение на дейностите и собствеността между съдружниците, Христо Димитров остава едноличен собственик на капитала на „Планекс Холдинг“ ООД и „Планекс“ ЕООД.

Инж. Христо Димитров е два мандата председател на областното представителство на Камара на строителите в България (КСБ) – от 2013 г. до 2019 г. и заместник-председател на Камарата. От 2022 г. е председател на контролния съвет в КСБ.

Инж. Христо Димитров е семеен. Има син, дъщеря и три внучки. 

Биографиите на личностите зад Алтернативата на гражданите