АДВОКАТ

Иво Балчев

Кандидат за общински съветник с номер 24, преференция 104

„След отправена покана, в рамките на седем дни разсъждения, съпоставки и събиране на факти, избрах с чиста съвест и категоричност да подкрепя и влея сили в този отбор –  достоен, можещ, опитен, позитивен“.

Иво Балчев е роден през 1983 г. в гр. Варна в учителско семейство. Женен, с две деца. 

През 2008 г. завършва специалност „Право“ във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ и допълнителен специализиращ модул „Морско право“. 

В периода 2009 – 2015 г. работи като юрисконсулт в различни инвестиционни дружества. 
От 2009 г. до момента е член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на няколко инвестиционни дружества, свързани с широка и активна дейност на територията на цялата страна. 

От 2015 г. е вписан в Адвокатска колегия – Варна. 

Като адвокат обслужва дружества с търговска и инвестиционна дейност. Профилиран адвокат в гражданскоправни науки, по-специално във вещното, търговското право и законодателството в областта на управлението на отпадъците.

Биографиите на личностите зад Алтернативата на гражданите