ЮРИСТ

Владислав Пейчев

Кандидат за общински съветник с номер 24, преференция 109

„Вярвам, че образованите и опитни експерти от екипа на „Алтернативата на гражданите“ могат да осигурят необходимата промяна на Варна, за да може отново с гордост да я наричаме морската столица на България“.

Владислав Бисеров Пейчев е роден на 16.12.1976 г. в град Варна. През 1995 г. завършва средното си образование в Техникума по електротехника във Варна със специалност „Електрически централи и мрежи“. От 1995 г. до 1997 г. отбива военната си служба в редиците на ВВС на РБ, поделение за противовъздушна отбрана. През 2003 г. завършва висше образование, специалност "Право", във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.

От 2004 г. до 2015 г. изпълнява длъжността юрисконсулт в дружествата „Интерсервиз Узунови“ АД, „МОЛ ВАРНА“ ЕАД и „Интерсолар Варна“ АД.

От 2015 г. е адвокат на свободна практика, вписан в Адвокатска колегия – Варна. Практикува в сферата на гражданското право, като основно разглежда казуси в облигационно, вещно, семейно и наследствено право, търговско право, както и процедури по закона за устройство на територията и процесуалано представителство по граждански дела.

Член е на съвета на директорите на „ИСУ Инвест“ ЕАД и „Варна сити парк“ АД, съдружник в „Пъблик консултинг" ООД.

Адвокат Пейчев е семеен, има две дъщери.

„През дългогодишния си юридически път съм имал късмета и щастието да работя с хора с новаторски идеи за развитието на Варна. Бил съм юридически консултант в първите по рода си проекти, реализирани в града. Работата ми по тези проекти и решаването на многобройни казуси на частни клиенти, неизбежно водеше до ежедневни сблъсъци с административните органи и експлоатационните дружества в град Варна. В резултат на всички тези години работа, уверено мога да заявя, че за съжаление администрацията в града ни е тромава и неработеща. Корупцията във Варна е публична тайна. Градоустройството във Варна е под всякаква критика – има го на хартия, но регулацията в огромна част от Варна, не е реализирана, проведена и практически изпълнена, поради което голяма част от гражданите на Варна са принудени да живеят при условия характерни за 18 век (без водоснабдяване, без  нормални пътища до имотите си, без нормално електрозахранване, без канализация и т.н.).

Считам, че тези проблеми значително затрудняват гражданите на Варна, както в ежедневните им потребности, така и при реализирането на техните планове и проекти. Убеден съм, че с дългогодишния ми юридически опит знам и мога да приложа верните решения, както на гореизброените проблеми, така и на много други проблеми в Община Варна“. 

Биографиите на личностите зад Алтернативата на гражданите