ПРЕДПРИЕМАЧ

Иван Луков

Кандидат за общински съветник с номер 24, преференция 143

Иван Луков е роден на 29 юни 1961 г. Средното си образование завършва в Техникума по корабостроене и корабоплаване във Варна. През 198З г. завършва Висшето народно военно училище „Васил Левски“ във Велико Търново, с военна квалификация офицер инженерни войски (сапьор) и гражданска специалност „Пътно строителство“ с квалификация инженер по транспортно строителство.

От 1990 г. до 1993 г. се обучава във Висшата школа по мениджмънт при Икономически университет – Варна със специалност „Бизнес администрация“ и придобита квалификация магистър по управление.

Трудовият си стаж започва през 1983 г. като офицер във Военноморските сили на Република България. От 1994 до 2010 г. е управител и съдружник в „Анима“ ООД. Между 2010 и 2013 г. е управител и съдружник в „Интерес-2010" ООД.

В периода 2011 – 2015 г. е общински съветник – председател на комисията по транспорт и в последните две години от мандата си – председател на Общинския съвет.

От 2015 г. е управител и съдружник в „Интерес-2010” ООД с предмет на дейност търговия с млечни изделия, комбинирано производство на топло- и  електроенергия чрез използване на биомаса от биогаз инсталация, изграждане на фотоволтаични централи.

Биографиите на личностите зад Алтернативата на гражданите