ИКОНОМИСТ

Георги Желев

Кандидат за общински съветник с номер 24, преференция 119

Биографиите на личностите зад Алтернативата на гражданите