ЕКСПЕРТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

Диляна Георгиева

Кандидат за общински съветник с номер 24, преференция 126

„Приех поканата да се включа в листата на кандидати за общински съветници на коалиция “Алтернативата на гражданите” без колебание. Участието ми в проекта ми дава възможност да реализирам натрупания опит като експерт в Община Варна вече не като изпълнител, а като създател на смислени и ориентирани към нуждите на гражданите решения.“

Диляна Георгиева е родена във Варна през 1986 година. Майка е на 7-годишна дъщеря. Завършила е средното си образование в 8 СОУПЧЕ “Ал. С. Пушкин”. Има бакалавърска степен по Международни икономически отношения” от Икономическия университет във Варна и магистърска степен по управление на международни проекти от УНСС. 

„За себе си мога да кажа, че професионалното ми развитие следва ясно начертан път, по който упорито вървя още от студентските си години“.

Над десет годишният ѝ професионален път в Община Варна започна в Дирекция “Развитие на човешките ресурси”, където придобива важни административни умения в разбирането и овладяването на процесите на работа в такава институция, опознаване на нормативната база.

В съвместната си работа с отдел „Международно сътрудничество“ придобива умения за работа с настоящи и потенциални партньори като част от мрежата на побратимени градове на Варна. Участвала е в изготвянето на анализи и предложения за участие на община Варна в проекти и дейности на Европейския съюз.

„Смятам, че международното сътрудничество е сред важните фактори за обезпечаване на устойчиво, ефективно социално-икономическо и културно развитие и привличане на чуждестранни инвестиции“.

В последните десет години Диляна Георгиева следва професионалното си развитие в друга изключително възлова дирекция на Община Варна - “Европейски и национални оперативни програми”. Опитът ѝ е свързан с осъществяването на целия процес – от разработването на проектната идея, намиране на необходимото европейско финансиране, до успешната реализация на проект.  

„Работата в публичния сектор през последните 12 години ми показа кои са най-наболелите проблеми на нашия град, а придобитият опит ми дава убеждението, че мога да бъда полезна за решаването на голяма част от тях“. 

Областите, в които насочва компетенциите си и, в които смята че би била от полза на града са образование, европейско финансиране и администрация.

Образование:

„Моите приоритети са свързани с разработването на общински социални програми за работа с деца със специални образователни потребности и такива, насочени към развитието на най-малките граждани. Грижата за деца със СОП и подпомагане на техните семейства приемем като лична кауза!

Смятам, че в града ни има дефицит на специалисти за работа в детските градини и училищата. 

Европейско финансиране:

Европейското финансиране е инструмент, който успешно може да подпомага решаването на проблемите на гражданите в областта на инфраструктурата, градския транспорт, образованието, социалните и здравни грижи, туризмът, културата.

„За да стане видим резултатът от европейските средства те трябва да бъдат ефективно използвани и разходвани и насочени към решаване на конкретните проблеми. Контролирано, прозрачно и смислено разходване на европейските средства е  моят професионален приоритет".

Биографиите на личностите зад Алтернативата на гражданите