ИКОНОМИСТ, ЗДРАВЕН МЕНИДЖЪР

Светлана Маркова

Кандидат за общински съветник с номер 24, преференция 150

„Мотивацията ми за участие в тази кампания и номинирането ми за кандидат за кмет на район „Одесос“ и кандидат за общински съветник е голямо предизвикателство, но искам да представлявам и да доведа до положителна промяна този район, защото той е сърцето на Варна и лицето на града ни пред света. За мен това е лична кауза – тук съм израснала и тук искам да живея“.

Светлана Маркова е родена през 1986 година. Има дългогодишен опит в държавната администрация. Занимава се с международни проекти и програми, като в момента изпълнява длъжността държавен експерт в Министерството на здравеопазването.

Работила е в Асоциацията на българските черноморски общини (АБЧО), където е подкрепяла създаването на партньорски взаимоотношения за подпомагане на общините при изготвянето на проектни предложения за кандидатстване по европейски програми.

Биографиите на личностите зад Алтернативата на гражданите