РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТИ

Давид Киркоров

Кандидат за общински съветник с номер 24, преференция 106

„Работата ми през последните години във Варна ме сблъсква с различни казуси и проблеми в публичната администрация – нещо, което много от вас също са изпитали на свой гръб.
Всеки ден ставаме свидетели на безумиците, породени от хаотичното презастрояване на града и ремонтите “на парче”. Липсата на прозрачност и единна визия за развитие доведоха до състоянието, в което се намираме сега.
Ние от коалиция “Алтернативата на гражданите” сме обединени в мисията си да изкараме града от застоя, в който се намира, и ще направим това чрез конкретни мерки за стимулиране на частните инвестиции и облагородяване на градската среда. 
Като човек, решил да живее, да се развива и да гради семейство във Варна, възприемам отговорността, която нося към обществото и към всеки един от вас. Вярвам, че поемането на инициатива и контролиране посоката на развитие е начинът да подобрим нашия град“.

Биографиите на личностите зад Алтернативата на гражданите