СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

Даниел Йорданов

Кандидат за общински съветник с номер 24, преференция 127

Кандидат за общински съветник с №24, преференция 127

„Личната ми мотивация за кандидатурата ми за общински съветник е свързана с желанието ми децата на всички, между които и моите, да останат в този град и да се развиват тук. Това налага много работа за развитие на всички сектори в нашия град. Считам, че управленският ми опит, експертизата в сферата на инвестициите, строителството, третирането на отпадъци и високата ми мотивация биха били от полза за обществото“.

Даниел Йорданов е роден на 12.09.1980 г. Женен с две деца - момиче и момче близнаци.

Завършил е висшето си образование през 2004 г. в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” – София, степен магистър, специалност „Открито разработване на полезни изкопаеми”. Специализира „Международни икономически отношения” и „Стратегически маркетинг и програми за бизнес развитие” в чужбина. През годините придобива и други професионални квалификации, защото вярва, че човек трябва да учи и да се развива през целия си живот.

Започва професионалния си път през 2004 г. като технолог във водеща фирма за добив на инертни материали, в която след 3 години става заместник-директор и изпълнява тази длъжност и до днес.

„Корпоративната среда създаде у мен усет към оценка и реализация на инвестиции. Така през годините се превърнах в сериен предприемач и собственик на няколко различни компании, между които една от най-големите фирми за пробивно-взривни услуги, компания за проджект мениджмънт и надзор, фирма за рециклиране на стъкло с “Зелена награда” от 2010 г.“.

Даниел Йорданов е носител на награда “Next Generation мениджър в корпоративна среда" за 2011 г. от Националния конкурс за млади мениджъри и предприемачи.

„През целия си професионален път съм работил и по проекти в обществена полза. През 2011 г. инициирах и създадохме Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Девня – Аксаково”, което финансира развитието на над 40 проекта на местни фирми и общини“. 

Като председател на Българската асоциация на производителите на инертни материали работи по различни проекти и заедно с членовете на Асоциацията реализира законодателни промени във връзка с добива на инертни материали от реките и неговата забрана с цел опазване на биоразнообразието. 

Участва във форуми за стартиращи компании и иновации като гост лектор. 
Ръководи изграждането на множество сгради и инфраструктура с обществено предназначение. 

Биографиите на личностите зад Алтернативата на гражданите