ЛЕКАР

Мартин Бърнев

Кандидат за общински съветник с номер 24, преференция 123

Мартин Бърнев е роден на 03.01.1971 г. в гр. Варна. Средното си образование е завършил във II МГ „Д-р Петър Берон” през 1989 г. Същата година е приет в Медицински университет – Варна и през 1995 г. завършва висшето си образование специалност медицина, степен магистър. От 01.09.1997 г. – 01.01.2000 г. е работил като лекар - ВМБ – Варна. През 02.2000 г. след конкурсен изпит е зачислен за специализация по специалност „Ортопедия и травматология“. През 04.2002 г. след изпит е назначен като асистент към МУ – Варна, УС по спешна хирургия. През 2004 г. придобива специалност „Ортопедия и травматология“. От 2010 г. е главен асистент към катедрата по ортопедия и травматология към МУ- Варна, МБАЛ ”Св. Анна”. През 2011 г. завършва здравен мениджмънт в МУ- Варна. От 2011 г. е зачислен за свободна докторантура към МУ-Варна. През 2012 г. успешно защитава дисертационния си труд, с което придобива образователна и научна степен "доктор" по научна специалност "Ортопедия и травматология".

От 2013 г. е част от екипа на Аджибадем Сити Клиник.

Доц. д-р Мартин Бърнев е активно действащ ортопед-хирург и преподавател в Медицинския университет-Варна. Има специални интереси към оперативно лечение на Ахилесово сухожилие.

Биографиите на личностите зад Алтернативата на гражданите